เว็บนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ ซึ่ง เว็บมาสเตอร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บ

ติดต่อนายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
  

นักฟิสิกส์การแพทย์ คือใคร?

O หน้าที่รับผิดชอบของนักฟิสิกส์การแพทย์ และ ร่างกำหนดตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ในระบบราชการ

O ข้อมูลเครื่องมือทางรังสีวิทยาในประเทศไทย : รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11/2561 (The 11th annual meeting)

“Medical Physics for Patient Benefit”

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนพัทยา จี จังหวัดชลบุรี

First Announcement

important date :

- deadline for abstract submission(Word limited:300 words); Dec 15, 2018

- early bird rate registration; Dec 16, 2018

- dead line for full paper submission; Dec 31, 2018

O จดหมายเชิญการประชุม, โปรแกรม(Program), Full Program, แบบฟอร์มลงทะเบียน, English Registration Form และInvitation Letter

O แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

O จมหมายเชิญร่วมแสดงสินค้า(Commercial Exhibition Form and Letter และ Floor Plan)

O แบบฟอร์มการจองโรงแรมสำหรับคนไทย และ Hotel Reservation Form

O Transportation Reservation Form

O ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มทั้งหมดสำหรับคนไทย: จดหมายเชิญการประชุม, แบบฟอร์มลงทะเบียน, แบบฟอร์มการจองโรงแรม

O ดาวน์โหลด pdf presentation และ Proceedings

O ดาวน์โหลดรูปในการประชุม(Meeting Photogragh)

 

 

 

 

กิจกรรมวิชาการ

18th Asia-Oceania Congress of Medical Physics (AOCMP) 2018

11 – 14 November 2018, Kuala Lumpur, Malaysia

 

โครงการร่วมกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ในการสอนแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในวิชา Medical Radiation Physics ประจำปี ๒๕๖๒

Download : Medical Radiation Physics Presentation file

Download : RadiobiologyPresentation file for Radiology and Radiotherapy

 

ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟิสิกส์การแพทย์ดีเด่นในวาระครบรอบ 50 ปี IOMP
Download Abstract and presentation in 10th SEACOMP amd 12th AOCMP, 11-14 Dec 2012, Chiangmai, Thailand.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมนักฟิสิกส์การแพทย์ทางรังสีรักษา(ROMP) ในโครงการ ความร่วมมือระดับภูมิภาค (IAEA RCA RAS 6038) ตามหลักสูตรของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒)

คณะกรรมการสอบนักฟิสิกส์การแพทย์ทางรังสีรักษาที่เข้ารับการฝึกอบรม
คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกอบรมฯแห่งชาติ (National Steering Committee)
นักฟิสิกส์การแพทย์ทางรังสีรักษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

The first time in Bangladesh IMPCB (INTERNATIONAL MEDICAL PHYSICS CERTIFICATION BOARD) examinations, 13-14 March 2018, announcemment and agreement to abide by the IMPCB examination rules.
โปรแกรมการประชุทวิชาการของ The British Institute of Radiology

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 50/2556 ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th Congress of ASEAN Association of Radiology (AAR) ภายใต้หัวข้อ “Radiology in the 21st century: From Basic to advance” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 – วัน เสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ณ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ

 

สมาคมกำลังดำเนินการขอตำแหน่งและขอใบประกอบวิชาชีพนักฟิสิกส์การแพทย์

ร่างตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักรังสีเทคนิค

JOINT ICTP-IAEA INTERNATIONAL TRAINING WORKSHOP ON TRANSITIONING FROM 2D TO 3D CONFORMAL RADIOTHERAPY AND INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY,10 - 14 December 2012, Miramare, Trieste, Italy

 

 

 

   
   
   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

www.iaea.org
www.aapm.org
www.iomp.org
www.ICTP.it
www.afomp.org
www.rcrt.or.th
www.oaep.go.th
www.dmsc.moph.go.th
www.tsrt.or.th
 

Web master:ติดต่อเว็บมาสเตอร์

Last update: 30-Sep-2017

Since:2008